Eli B. Toresen Az elátkozott faKelly boldogtalan. Amióta nővére, Katelyn egy undok és beképzelt lánnyal, 
Jessicával barátkozik, folyton csak piszkálja őt.
Kelly gyönyörű pónijánál, Virgoncnál keres vigasztalást, akit végtelenül szeret. 
Még szerencse, hogy a tereplovaglás örömét senki sem veheti el tőle.
De a békés táj egyszerre fenyegetővé válik. Mintha valami különös gonoszság 
lapulna az erdő mélyén. Kelly édesapja megtiltja lányainak, hogy arra 
merészkedjenek….


Eli B. Toresen Ló a kandalló mögött
Emma egyáltalán nem örül annak, hogy egy egész évet vidéken kell töltenie. Egy lelket sem ismer és meggyőződése, hogy szörnyen fogja érezni magát. Egyetlen vigasza az a gyönyörű ló, aki ottléte alatt az övé lehet.
Emma mindig is olyan lóra vágyott, mint Trója. Az élet így elviselhetőbbnek tűnik, leszámítva az éjszakai rémálmokat. Emma úgy érzi az álmok figyelmeztetik valamire, de nem tudja mire. Vajon nem lesz túl késő, hogy megértse ezeket?Bernard Cornwell A fakó lovas

 

 
Az Angolszász históriák főhőse, Bebbanburgi Uhtred angol, ám vikingként nevelkedett. Mialatt dúl az angol-dán háború, az ifjú sorsa lassanként összefonódik Anglia legendás történelmi egyéniségének, Nagy Alfréd királynak az életével.
A fiatal harcos nehezen találja a helyét ebben a véres és erőszakos világban, hiszen döntenie kell: a vikingek oldalán harcoljon-e, akik felnevelték, vagy Alfréd királyén. A király jámbor keresztény, Uhtred pogány; Alfréd a könyveket bújja, Uhtred harcosként akar nevet szerezni magának - ők ketten végül mégis kényszerű szövetséget kötnek, hogy kitörjenek az ingoványból egy szélfútta dombtetőre, ahol az utolsó szász sereg harcba száll Anglia életben maradásért.
A fakó lovas a hűség, a hitszegés és a reményvesztett hősiesség regénye, a Bernard Cornwelltől megszokott fordulatos történetvezetéssel és színes jellemrajzokkal.

 

 


James Herriot regények
E könyv a kiváló állatorvos, egyszersmind nagyszerű író lebilincselő stílusú beszámolója átélt, valóságos élményeiről. Huszonhat kutyatörténet - huszonhat különböző kutyaegyéniség bontakozik ki előttünk. Találkozhatunk a kutyatársadalom minden rendű és rangú szereplőjével; az elkényeztetett kis ölebektől a még télen is szabadban alvó hatalmas pásztorkutyáig. Ám nemcsak az állatpaciensekről, hanem gazdáikról is szórakoztató portrékat fest Herriot. Írásait azonban mindig áthatja orvosi felelőssége, állatszeretete, humánuma.Egy fiatal, kezdő állatorvos első botladozó próbálkozásait, szellemes, kedves és fordulatos történeteit tartalmazza a könyv. Negyvennyolc történet, negyvennyolcféle élethelyzetet a 30-as évek végén, a 40-es évek elején Darrowby-ban, egy yorkshire-i kisvárosban. Nemcsak az állatpaciensekről, hanem az állattartókról, a farmerekről, illetve a “gazdik”-ról is szórakoztató, humoros portrékat fest Herriot. De minden írását áthatja a szakmáját szerető orvos felelőssége, állatszeretete, és az emberek iránti humánuma. Remek pillanatfelvételeket kapunk az angol vidéki szokásokról, a kemény, dolgos és szófukar yorkshire-i emberekről.
Úgy kezdődött, hogy az ágy melletti telefon éjjel egykor agresszíven felsivított. Vasárnap. Nem szokatlan, hogy a farmerek a kései szombat este után ilyenkor megnézik állataikat, és szüksé-gesnek találják kihívatni az állatorvost.
Ez alkalommal Harold Ingledew hívott. Mindjárt eszembe jutott, hogy alighanem most érhe-tett vissza a farmjára a tíz korsó söre után a Négy Lópatkóból, ahol nem vették túl szigorúan a zár-órát.
Vékony, károgó hangja most határozottan gombócos volt:
- Baj van az egyik jerkémmel. Ki tud gyünni?
- Nagyon rosszul van? – Félébren mindig ragaszkodtam ahhoz a halvány reményhez, hogy egyik éjszaka azt mondja valaki, ráér reggel is. Eddig még nem történt meg, és nem történt meg most sem. Mr. Ingledew kívánságának meg kellett lennie.
- Hát biz igen rosszul van. Valamit hamarost kék csinálni vele.
Egy percet sem szabad késni, gondoltam keserűen. Pedig az a jerke alighanem beteg volt egész este, mialatt Harold mulatozott.
De azért volt ebben valami vigasztaló is. Egy beteg juh nem nagy veszedelem. Az a legrosz-szabb, mikor az ember azzal kel ki az ágyból, hogy legyengült állapotában kemény testi munka vár rá. Most remélhettem, hogy módom lesz a félálom-technikámat alkalmazni; ami egyszerűen azt je-lentette, hogy kimegyek, ellátom a beteget és visszatérek az ágyamba, de közben az álom nem egy áldását még mindig élvezem.
Annyi éjszakai munka adódik a mi vidéki gyakorlatunkban, hogy kénytelen voltam ezt a módszert tökéletesíteni, ahogy meggyőződésem szerint sok kollégám is tette. Remek munkát végez-tem néhányszor alvajáró állapotomban.

James Herriot könyve a vidéki állatorvosi pálya küzdelmes, fordulatos, gyakran felettébb derűs élményeinek gyűjteménye, amely Yorkshire tájaira vezeti el az olvasót. Nemcsak az állatpáciensekről, hanem az állattartókról, a "gazdikról" is mulatságos, szórakoztató portrékat fest. Hol a kacagástól, hol a meghatottságtól lábad könnybe a szemünk. Történeteinek minden sorából mély humánum, angyali derű és kiváló emberismeret árad - Herriotot nem lehet nem szeretni!
Herriot önéletrajzának egy részét már jól ismeri a magyar olvasók nagy tábora. A Gondolat Kiadó most az autobiográfia első részét, a pályakezdő fiatal állatorvos legelső éveit felidéző novellákat adja közre. A szerző nemcsak a gyógyításnak, a tollnak is jeles mestere. Az egyes fejezetek rendszerint egy-egy farmernél tett látogatást, kalandos, nem egyszer izgalmas műtéteket, kezeléseket örökítenek meg. Bepillantást nyerhetünk a yorkshire-i farmerek életmódjába, megismerkedhetünk sajátos erényeikkel, hibáikkal, de feltárul előttünk három fiatal állatorvos magánélete is. Herriot önmagát sem kíméli, amikor őszintén beszámol tévedéseiről, nevetséges helyzeteiről. Herriot kitűnő ember- és állatismerete, humánuma és humora átsüt könyvének minden fejezetén. A karakterek a történet során bomlanak ki, s Herriot szeretetteljes humorral világítja meg egyik-másik jellemző vonásukat. Szinte minden történetének megvan a helyzet- vagy jellemkomikumból adódó humoros csattanója.Gertrude gyanakodva közeledett és beleszagolt a furcsa folyadékba. Rövid habozás után beledugta az orrát, kortyolt egyet, és másodperceken belül szorgos lefetyelés hangjai töltötték be az ólat. - Szavamra, ízlik neki! - kiáltotta Will. - Még szép - közölte a papa derűsen. - Ez John Smith legjobb söre. A disznó rneglepően rövid idő alatt végzett a két gallonnal, majd tisztára nyalta az egész vályút, mielőtt otthagyta volna. Semmi késztetést nem mutatott arra, hogy visszaheveredjék a szalmára, hanem járkálni kezdett az ólban. Időnként odament a vályúhoz, hogy megnézze, nem fakadt-e még egy kis sör benne, és fel-felnézett a palánk fölött behajló hárorn arcra.
Az egyik alkalommal elkaptam a pillantását, és hitetlenkedve konstatáltam, hogy a korábban vészjóslóan villogó tekintetben most nyájas derű honol. Nérni jóindulattal még azt is mondhattam volna, hogy a disznó mosolyog.
Ahogy múltak a percek, egyre bizonytalanabbá vált a mozgása. Időnként megbotlott, és kis híján elesett, végül eltéveszthetetlen csuklást hallatva lerogyott a szalmára, majd az oldalára hengeredett...
Gertrude merevrészeg volt.


Nora Roberts Azúrkék égbolt


 

Jack Mercy, a multimilliomos marhatenyésztő végakarata szerint a három lányának egy éven keresztül együtt kell élnie a hatalmas birtokon, mert csak ezután juthatnak hozzá az örökségükhöz. Amikor a három lány - a farmer Willa, a szexi hollywoodi írónő Tess és a befelé forduló, magának való Lily - újra találkozik, igencsak ellenségesen figyelik egymást. Ám amikor ráébrednek, hogy az édesapjuk néhány olyan ellenséget is rájuk hagyott, akik tönkre szeretnék őket tenni, a három lánynak döntenie kell: vagy összefognak egymással, vagy elveszítik a rájuk hagyott teljes örökséget. TOVÁBB......a könyvhöz......


Nicholas Evans A suttogó

Nicholas Evans  A suttogó
A tizenhárom éves Grace és barátnője, Judit egy szép, havas téli reggelen lovagolni indul. A jeges hegyoldalon fölfelé kapaszkodva Judit lova megcsúszik, s a lányok lovaikkal együtt egy arra haladó kamion alá kerülnek. Grace és lova, Zarándok túléli a katasztrófát, de a kislány fél lábát elveszíti, az állat a pedig a sokk hatására kezelhetetlen vadállattá válik. Mindenki úgy gondolja, hogy Zarándok menthetetlen, és pusztulnia kell; csak Grace anyja, Annie ragaszkodik makacsul gyógyításához, mert ösztöne azt súgja, hogy a ló fölépülése lánya lelkének gyógyulását is meghozza. Ezért amikor arról értesül, hogy otthonuktól távol, a Sziklás hegység lábánál él egy – az ősi legenda nyomán “suttogóként” emlegetett – férfi, aki szaktudásával képes lecsillapítani a megvadult állatokat, lányával és a lóval együtt, a család minden tiltakozása ellenére útra kel. A férfi nem fűz nagy reményt Zarándok gyógyulásához, de mélyen átérzi a kislány testi-lelki gyötrelmét, és elvállalja a feladatot. Hosszú, kitartó munkával építi újra a ló megrendült önbizalmát és kapcsolatát az emberekkel, s szelíd törődése nyomán nemcsak a ló, de lassan Grace is magára talál. A megszerzett törékeny bizalom azonban újra veszni látszik a férfi és Grace anyja között kibontakozó szép és szenvedélyes szerelem miatt, amely mindannyiukat tragikus választás elé állítja. Tovább a könyvhöz..........